Aktuality » Vyhodnocení dotazníků spokojenosti

Vyhodnocení dotazníků spokojenosti

V lednu 2018 měli naši klienti i jejich rodinní příslušníci či širší veřejnost možnost vyplnit dotazník, jehož cílem je zjištění spokojenosti našich klientů a jejich rodinných příslušníků s poskytovanými službami. Zároveň nám získané údaje otevírají možnosti dalšího zlepšování a zkvalitňování našich služeb na základě vepsaných připomínek.

Předně děkujeme všem, kteří dotazník vyplnili a podílejí se s námi na zkvalitňování našich služeb.

Dotazníkové šetření bylo rozděleno na dvě části. Jeden dotazník byl určen klientům, druhý rodinným příslušníkům či přátelům našich klientů. V rámci prvního dotazníku bylo rozdáno celkem 154 dotazníků, vráceno nám bylo 95 vyplněných dotazníků. V rámci druhého dotazníku (pro rodinné příslušníky či veřejnost) bylo vyplněno a vráceno zpět 40 dotazníků.

Všechny dotazníky byly vyhodnoceny, připomínky zapsány a konzultovány na úrovni vedení domova. Některé z připomínek byly vyhodnoceny jako relevantní a během letošního roku budou realizovány či zapracovávány do běžného provozu organizace. Výsledky dotazníků jsou k nahlédnutí na recepci domova od 1.3.2018. K dispozici budou k nahlédnutí po dobu jednoho měsíce.

Copyright © 2014 Domov seniorů Uhlířské Janovice