Projekty

Zde bychom rádi poděkovali všem, kteří se zasloužili o dostavbu Domova seniorů Uhlířské Janovice. Domov by určitě nevznikl bez podpory Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, která podpořila výstavbu a vybavení Domova finančními prostředky. Pod následujícími odkazy uvádíme popis dvou hlavních projektů, bez jejichž realizace by Domov dostavěn nebyl.

- Dostavba stávající budovy


- Vybavení


Copyright © 2014 Domov seniorů Uhlířské Janovice