Aktuality

Akutální informace k 1.9.2020

31. 8. 2020

S platností od 1.9.2020 dochází k následující změně:

Opět jsou povoleny propustky klientů mimo areál domova. V této souvislosti doporučujeme našim klientům, aby se vyhýbali místům, kde se nachází větší množství osob, omezili rizikové kontakty, používali roušky v místech s větším pohybem osob.

V platnosti zůstávají všechna opatření týkající se návštěv v domově. Na návštěvu je nutné se předem objednat – objednávat se můžete na telefonním čísle 311 444 100 (recepce).

Čas pro návštěvy je vymezen od 9 – 11 h, 13 – 16 h. Návštěva je možná pouze pro 2 osoby, v rozmezí 1 hodiny.

Při vstupu do domova je nutná dezinfekce rukou, rouška, změření tělesné teploty a vyplnění čestného prohlášení.

INFORMACE K OBNOVENÍ NÁVŠTĚV OD 21.8.2020

20. 8. 2020

Vážení návštěvníci,

od 21.8.2020 obnovujeme návštěvy v Domově seniorů Uhlířské Janovice. Vzhledem k vývoji epidemiologické situace bude množství návštěv v Domově regulováno prostřednictvím objednávkového systému. Na telefonním čísle 311 444 100 si zarezervujte datum a čas návštěvy. Maximální doba trvání jedné návštěvy zůstává 1 hodina. Návštěvní čas je následující: 9 - 11 a 13 - 16. Na jednu návštěvu mohou přijít maximálně 2 osoby.

Děkujeme za pochopení. 

AKTUÁLNÍ INFORMACE K VÝSKYTU COVID-19

19. 8. 2020

AKTUÁLNÍ INFORMACE K VÝSKYTU COVID-19

Dnes jsme obdrželi od Krajské hygienické stanice informaci, že všechny výsledky testovaných klientů z oddělení DZR2 a DZR3 jsou negativní.

Ještě čekáme na výsledky druhých testů zaměstnanců, ale vzhledem k tomu, že neevidujeme žádné příznaky nemoci Covid-19, věříme, že i tyto budou negativní.

Izolace na dotčeném oddělení byla zrušena a během čtvrtka připravujeme vše potřebné k tomu, aby od pátku 21.8.2020 již mohly probíhat návštěvy klientů. Návštěvy budou probíhat stejně, jako tomu bylo před karanténou, tudíž je nutné se přes recepci našeho domova domluvit na datu a čase. Čas návštěvy je stanoven na maximálně 1 hodinu, rozmezí pro návštěvy je od 9 do 11 a od 13 do 16 hodin. 

Nadále pečlivě sledujeme epidemiologickou situaci v okrese.

Děkuji všem zaměstnancům, kteří se podíleli na zajištění chodu oddělení DZR2 a DZR3, zejména pečovatelkám a zdravotním sestrám, které vše v rámci omezených možností zvládli.

Václav Váňa

VÝSKYT NÁKAZY COVID-19 V DOMOVĚ

13. 8. 2020

Ve včerejších podvečerních hodinách byl zjištěn výskyt nákazy COVID - 19 v našem zařízení. Jedná se o onemocnění prokázané u jedné kolegyně. Dotyčná byla v domově naposledy minulé úterý, tj. 4. 8.2020. Nyní je v domácí karanténě a léčí se.

Aktuálně je vedení domova v úzkém kontaktu s Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje a společně tvoří opatření odpovídající situaci. O situaci byl rovněž informován náš zřizovatel, tj. Středočeský kraj. O veškerých krocích se vzájemně informujeme.

V karanténě je oddělení domova se zvláštním režimem (oddělení DZR2 a DZR3 ve druhém patře). Zaměstnanci v dnešní směně jsou poučeni a zaopatřeni ochrannými pomůckami. Na oddělení je metodická podpora zaměstnavatele, která upravuje chod oddělení na infekční provoz. Zaměstnanci v ostatním provozu pracují běžně, o situaci jsou dostatečně informováni.

Testování klientů a zaměstnanců z dotčeného oddělení bude dle informací KHS Středočeského kraje zahájeno již od dnešního dne.

Zaměstnanci domova dlouhodobě pracují s rouškami, rukavicemi a ve zvýšené míře používají desinfekci. Věříme, že tato preventivní opatření přispěla k minimálnímu zasažení domova nákazou. Zařízení je dostatečně vybaveno osobními ochrannými pomůckami.

Návštěvy jsou zakázány a do odvolání nejsou povoleny ani výjimky. Nástupy nových klientů jsou zastaveny.

O dalším vývoji a následných opatření budeme informovat. Informace rodinným příslušníkům podává Mgr. Veronika Lhotanová (vedoucí zdravotního úseku) – 606 037 668.

Václav Váňa, ředitel

Informace o prodloužení doby návštěvy

29. 7. 2020

Vážení návštěvníci,

od pondělí 3.8.2020 dochází k prodloužení doby jedné návštěvy z 30 minut na 1 hodinu. Rezervační systém zůstává stále v plastnosti, pro zarezervování termínu návštěvy volejte  311 444 100.

OBNOVENÍ NÁVŠTĚV

24. 7. 2020

Vážení  návštěvníci Domova seniorů Uhlířské Janovice,

po delší pouze, kdy byl náš Domov uzavřen, je možné od soboty 25.7.2020 opět přivítat první návštěvy. Ovšem vzhledem k nepříznivě se vyvíjející situaci v celé České republice, budou návštěvy probíhat následovně:

- návštěvní hodiny 9:00 - 11:00 a 13:00 - 16:00;

- návštěvu je povinné předem rezervovat na telefonickém čísle 311 444 100 (recepce) v době od 8:00 do 18:00; bez předchozí rezervace nebude možné v případě naplnění kapacity návštěvu uskutečnit;

- maximální doba návštěvy: 30 minut;

- na návštěvu mohou přijít maximálně 2 osoby;

- každá návštěva je povinna použít po příchodu desinfekci, musí mít zakryta ústa a nos (rouška, šátek,...), na recepci návštěva obdrží rukavice a je povinna je nosit po celou dobu návštěvy;

- každá návštěva vyplní krátký dotazník týkající se příznaků nemoci Covid-19.

Prosíme všechny návštěvy o respektování těchto opatření, jsou činěna z důvodu zajištění ochrany zdraví Vašich blízkých i zaměstnanců Domova.

Zákaz opuštění areálu klienty Domova zůstává v platnosti.

Děkujeme za pochopení a dodržování těchto opatření.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

5. 7. 2020

Vzhledem ke zhoršující se epiemiologické situaci v kutnohorském okrese dochází s platností od 6.7.2020:

- k zákazu návštěv v Domově seniorů Uhlířské Janovice,

- k zákazu opuštění areálu klienty Domova seniorů Uhlířské Janovice.

Tato opatření jsou platná do odvolání. Věříme, že se situace zase brzy vrátí do normálního režimu. Děkujeme za pochopení.

ZMĚNY V RÁMCI NÁVŠTĚV OD 1.7.2020

1. 7. 2020

Na základě Mimořádného opatření Ministetstva zdravotnictví ze dne 29.6.2020 jsou pravidla pro návštěvy v Domově seniorů Uhlířské Janovice s platností od 1.7.2020 stanovena následovně:


Na návštěvu budou moci přijít maximálně 2 osoby (jako osoba se počítá i dítě ve věku do 18 let) – nově je tedy umožněn i vstup dětem.
Pracovník recepce změří každému příchozímu tělesnou teplotu (každý, kdo bude mít teplotu nad 37 °C, nebude vpuštěn).
Každý příchozí vyplní krátký dotazník se jménem a telefonním číslem za účelem případného dohledání rizikových kontaktů. Za děti, které nejsou schopni vyplnit dotazník samostatně, vyplňuje dotazník spolupříchozí osoba.
Návštěvy budou umožněny pouze ve venkovním prostoru a v prostoru recepce. Na pokoji bude možné navštívit pouze klienty trvale upoutané na lůžko. V případě dvou návštěv na jednom pokoji je nutné použití zástěny, po odchodu musí vždy proběhnout důkladná dezinfekce povrchů. Návštěvy nadále mají povinnost hlásit odchod z pokoje klienta na sesterně oddělení, a to z důvodu následné desinfekce ploch.

I nadále pro všechny příchozí osoby platí povinnost používat v Domově ROUŠKU.

Od 1.7.2020 je zrušeno omezení doby pobytu návštěvy v Domově.
Zároveň je od 1.7.2020 zrušeno omezení návštěvních hodin.

V případě, že dojde k jakémukoliv rozšíření nákazy nebo změně situace, může dojít ke změně těchto pravidel. Berte tedy prosím ohled na to, že situace se může změnit.

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVY

26. 6. 2020

V pondělí 29. června v době od 13 do 15 hodin nepůjde v Domově elektrický proud. Toto sebou ponese omezení v podobě nefunkčních výtahů či omezených možností prodeje. Prosíme tímto o Vaši shovívavost. Děkujeme

Aktuální informace ke stravování a fyzioterapii pro veřejnost

18. 6. 2020

Od 1. července Domov seniorů Uhlířské Janovice opět začne nabízet možnost stravování pro veřejnost. Více informací naleznete na webových stánkách Domova seniorů v záložce stravování. Již nyní je zde k dispozici aktuální jídelníček na červenec.

Od 1. července bude možné znovu využít služeb fyzioterapie pro veřejnost. Více informací naleznete také na webových stránkách Domova v záložce Fyzioterapie.

Copyright © 2014 Domov seniorů Uhlířské Janovice