Aktuality

PROVOZNÍ OMEZENÍ BUFETU 13.10.2021

13. 10. 2021

Z provozních důvodů bude ve středu 13.10.2021 od cca 12:30 uzavřen bufet Domova. 

Děkujeme za pochopení. 

Upozornění pro návštěvy

7. 10. 2021

V rámci návštěv rozšiřujeme návštěvní hodiny o víkendech a svátcích  od 10:00 do 15:30. Návštěvy v pracovních dnech zůstávají stejné jako doposud, tedy od 13:00 do 15:30. V případě jakéhokoliv dotazu se obracejte na recepci na telefonním čísle 311 444 100. 

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY DOMOVA - VJEZD DO AREÁLU DOMOVA

8. 9. 2021

Vážení návštěvníci,

rádi bychom Vás upozornili na změny týkající se vjezdu do areálu Domova. Z důvodu zajištění bezpečnosti klientů Domova jsou vjezdová vrata uzavřena po celý den. Vjezd do areálu Domova je umožněn pouze zaměstnancům, zásobování a servisním firmám. Návštěvám je vjezd umožněn pouze po předchozí dohodě na recepci Domova a pouze na základě oprávněného požadavku (např. nepohyblivost návštěvy).

Rádi bychom Vás požádali o respektování těchto pravidel. 

Děkujeme za pochopení. 

Změny v přístupu do Domova seniorů Uhlířské Janovice

23. 7. 2021

Vážení návštěvníci Domova seniorů,

z důvodu zajištění bezpečnosti přistupujeme s okamžitou platností k následujícím změnám:

 • vjezdová vrata do areálu Domova budou uzavřena po celý den. Pro vstup do objektu Domova použijte zvonek, který Vás spojí na recepci Domova.

Tato opatření činíme z důvodu ochrany zdraví našich klientů. 

Děkujeme za pochopení. 

Návštěvy od 10.7. - změna

9. 7. 2021

Od soboty 10. 7. 2021 dochází ke změně v jednom z bodů při prokazování bezinfekčnosti pro návštěvy klientů Domova týkající se očkovaných osob. Na návštěvu bude moci přijít pouze osoba po druhé dávce očkování (resp. 1 dávkou v jednodávkovém očkovacím systému) a po uplynutí 14 dní od aplikace této dávky. Toto musí být prokázáno národním certifikátem, tj. písemným potvrzením vydaným v ČR nebo v EU, avšak v anglickém jazyce.

Všechny další doposud platné body umožňující vykonání návštěvy zůstávají v platnosti.

UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNY V PRAVIDLECH PRO NÁVŠTĚVY OD 14.6.2021

11. 6. 2021

Pravidla návštěv od 14.6.2021 – aktualizace na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví

Vykonat návštěvu mohou osoby, které splní následující podmínky:

 • Prokáže se dokladem o absolvování plného očkování (certifikát o dokončení kompletního očkovacího procesu
 • Prokáže se dokladem o absolvování 1. dávky vakcíny dvoufázového schématu, od podání 1. dávky vakcíny musí uplynout minimálně 22 kalendářních dní a ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována 2. dávka
 • Prokáže se dokladem o absolvování 1. dávky vakcíny v rámci jednofázového schématu, od podání 1. dávky musí uplynout minimálně 14 kalendářních dní
 • Prokáže se dokladem o prodělání nemoci COVID-19 v předchozích 180 dnech
 • Prokáže se dokladem o provedeném antigenním testu s negativním výsledkem ne starším než 72 hodin
 • Prokáže se dokladem o provedením PCR testu s negativním výsledkem ne starším než 7 kalendářních dnů
 • Podstoupí na místě preventivní antigenní test určený pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou s negativním výsledkem. Tento test si každá návštěva donese vlastní.
 • Prokáže se dokladem o absolvovaném povinném testování zaměstnanců s negativním výsledkem ne starším než 72 hodin. Tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením.
 • Prokáže se dokladem o absolvovaném testování ve škole či školském zařízení nejdéle před 72 hodinami antigenním testem, který je určen pro sebetestování nebo povolení Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou s negativním výsledkem. Tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením dané osoby, čestným prohlášení zákonného zástupce nebo potvrzením školy.

Nadále zůstává v platnosti omezení, že na jednu návštěvu mohou přijít maximálně 2 osoby (včetně dětí). Každá návštěva musí mít po celou dobu návštěvy ochranný prostředek dýchacích cest, kterým je respirátor FFP2 nebo KN95.

Vstup dětí: platí zákaz vstupu dětí do 6 let do budovy Domova. Pro děti od 6 do 15 let platí stejná pravidla jako pro ostatní návštěvy, pouze mohou použít k ochraně nosu a úst roušku. 

Každá návštěva vstupující do budovy musí vyplnit dotazník týkající se symptomů nemoci COVID-19.

Změny v pravidlech pro návštěvy od 7.6.2021

31. 5. 2021

Pravidla návštěv od 7.6.2021

Návštěvy budou obnoveny každý den v čase od 13:00 do 15:30 bez jakéhokoliv omezení v rozsahu před coronavirovou epidemií, tedy není nutné se na návštěvu objednávat na konkrétní čas. Návštěvy mohou přijít v libovolném čase ve výše uvedeném rozmezí.

Vykonat návštěvu mohou osoby, které splní následující podmínky:

 • Každá návštěva je povinna podrobit se testu, pokud se neprokáže:
  • Dokladem o absolvování plného očkování (certifikát o dokončení kompletního očkovacího procesu)
  • Dokladem o absolvování 1. dávky vakcíny dvoufázového schématu, od podání 1. dávky vakcíny musí uplynout minimálně 22 kalendářních dní
  • Dokladem o absolvování 1. dávky vakcíny v rámci jednofázového schématu, od podání 1. dávky musí uplynout minimálně 14 kalendářních dní
  • Dokladem o prodělání nemoci COVID-19 v předchozích 180 dnech
  • Dokladem o provedeném antigenním či PCR testu s negativním výsledkem, který není starší 48 hodin

Prosíme návštěvy, aby respektovali pravidlo možnosti antigenního testování NEJVÝŠE 1x za 7 dní. Do této doby se započítává i testování provedené mimo Domov. 

Nadále zůstává v platnosti omezení, že na jednu návštěvu mohou přijít maximálně 2 osoby (včetně dětí).

Vstup dětí: ruší se omezení pro vstup dětí do 10 let, nadále však platí zákaz vstupu dětí do 6 let do budovy Domova. Pro děti od 6 let platí stejná pravidla jako pro ostatní návštěvy.

Domov seniorů Uhlířské Janovice nabízí možnost provedení bezplatného testování pro umožnění návštěv, ale dochází k omezení doby testování; od 7.6.2021 se bude testování provádět pouze v úterý, čtvrtek, sobotu a neděli ve 13 hodin. V případě, že návštěva dorazí mimo tyto dny a neprokáže se dokladem uvedeným výše, nebude jim umožněn vstup do budovy a možnost vykonat návštěvu v prostorách budovy Domova.

Do 6.6.2021 zůstává v platnosti současný systém včetně objednaných návštěv (testuje se úterý, čtvrtek, pátek, sobota, neděle vždy v 9 a 14 hodin).

Každá návštěva vstupující do budovy musí vyplnit dotazník týkající se symptomů nemoci COVID-19.

Provoz bufetu od 1.6.2021

Pro provoz bufetu platí následující pravidla:

 • U jednoho stolu mohou sedět maximálně 4 osoby
 • Stoly musí od sebe být minimálně 1,5 metru
 • Osoby, které se nachází v bufetu musí mít zakrytá ústa a nos respirátorem třídy FFP2 nebo KN95 kromě doby, kdy konzumují jídlo či pití. Tato povinnost neplatí pro klienty Domova.

V Uhlířských Janovicích dne 31.5.2021, Ing. Václav Váňa, MPA, ředitel

KRÁSNÉ PODĚKOVÁNÍ

12. 4. 2021

Je nám ctí se s Vámi podělit o radost z krásné květiny, kterou dostali naši kolegové na oddělení DZR 2. Kytice je poděkováním za péči v této nelehké době. Děkujeme 

Návštěvy

2. 3. 2021

Vážení přátelé,

na základě nařízení vlády č. 201 ze dne 26. února 2021 stále v Domově seniorů Uhlířské Janovice platí stejný systém návštěv jako doposud. Na základě Vašich podnětů pouze dochází k úpravě termínů návštěv: od 8. března budou návštěvy umožněny v následující dny: úterý, čtvrtek, pátek, sobota a neděle. Vždy od 9 a od 14 hodin. Ostatní pravidla zústávají beze změn.

Návštěvu je tedy možné vykonat pouze po předchozím objednání na telefonním čísle 311 444 100 a v případě, že se návštěva podrobí antigennímu POC testu s negativním výsledkem. Vyjímku mají osoby, které předloží potvrzení o provedení testu ne starší než 48 hodin s negativním výsledkem a osoby, které předloží potvzrení o prodělání nemoci COVID-19 ne starší než 90 dní.

Obnovení návštěv

10. 2. 2021

Vážení,

jak jistě víte, i v našem domově se vyskytlo onemocnění Covid-19, což po konzultaci s Krajskou hygienickou stanicí vedlo k zákazu návštěv.

Situace se již však zlepšila natolik, že od 11.2.2021 jsou návštěvy opět umožněny.

Návštěvu v Domově seniorů Uhlířské Janovice lze vykonat na základě jedné z následujících podmínek:

a) návštěva se prokáže dokladem o absolvování RT-PRC vyšetření nebo POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s NEGATIVNÍM výsledkem ne starším než 48 hodin. Dokladem se rozumí doklad vystavený praktickým lékařem, odběrovým centrem nebo laboratoří, která test provedla.

b) návštěva se prokáže dokladem o prodělaném onemocnění COVID-19 v době ne více než 90 dnů před návštěvou. Dokladem se rozumí doklad vystavený praktickým lékařem, doklad musí být originál nebo ověřená kopie.

c) návštěva se podrobí POC testu na přítomnost antigenu před zahájením návštěvy.  Provedení POC testu na přítomnost antigenu provádí zaměstnanec Domova zdarma.

Postup pro objednání návštěvy

Zájemce o návštěvu si zarezervuje termín návštěvy na telefonním čísle recepce 311 444 100. Při rezervaci návštěva sdělí, zda bude mít doklad o negativním výsledku RT-PRC vyšetření, POC testu nebo doklad o prodělaném onemocnění COVID-19. Nebo zda bude návštěva požadovat provedení POC testu těsně před provedením návštěvy.

Návštěva dle bodu c) předchozího odstavce se dostaví ve smluvený čas a vyčká před hlavním vchodem na vykonání testu. Po provedení testu vyčká před vchodem na vyhodnocení testu, které trvá cca 10 minut. V případě negativního výsledku je povinen si vydesinfikovat ruce, vzít si respirátor a odchází na návštěvu. V případě pozitivního testu není na návštěvu vpuštěn.

Termíny a doba trvání návštěvy u jednoho klienta

Termíny návštěv jsou následující:

Návštěvy na základě bodu c):            pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, neděle

Návštěvy na základě bodu a) a b):     pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, neděle

každý jednotlivý den od 9 a od 14 hodin. Kapacita je omezena z důvodu personálních nároků na testování a prostorových omezení. Doba trvání jedné návštěvy je 1,5 hodiny. Tato doba zahrnuje i dobu nutnou na provedení a vyhodnocení testu dle bodu c) předchozího odstavce.

Počet osob při jedné návštěvě

Na návštěvu za jedním klientem mohou přijít maximálně 2 osoby včetně dětí nad 10 let (dětem do 10 není vstup umožněn), a to maximálně 1x týdně (dočasně).

Ochrana dýchacích cest

Každá osoba je povinna po celou dobu návštěvy mít zakryté dýchací cesty – musí používat minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. Respirátor si každá osoba donese vlastní nebo je možné zakoupit v recepci. Návštěvě bez respirátoru nebude umožněno vykonat návštěvu.

Ostatní podmínky

Každá návštěva před vstupem do budovy vyplní dotazník s uvedením kontaktu a bude ji změřena tělesná teplota. Po celou dobu je návštěva povinna dodržovat odstup minimálně 2 metry od ostatních návštěv a klientů domova.

Návštěvy na základě bodu c) jsou povinny vyplnit formulář sloužící k povinné evidenci provedených testů. Bez vyplnění tohoto formuláře nebude moci být proveden test a následně nebude umožněno vykonat návštěvu.

Upozornění

Z důvodu zajištění bezpečnosti není v provozu prodej občerstvení v bufetu.

V provozu je pouze recepce v době od 7 do 20 hodin. V této době můžete učinit objednávku návštěvy.

Současně mi dovolte požádat všechny návštěvy a příchozí o maximální dodržování výše uvedených pravidel a pokynů personálu domova. Vše činíme z důvodu zajištění maximální bezpečnosti našich klientů a zaměstnanců. Organizace návštěv i jejich testování nás stojí nemalé úsilí a finanční prostředky, proto Vás žádáme o shovívavost, trpělivost, dodržování dohodnutých termínů a dbání pokynů personálu domova.

Přeji klidné dny a hodně zdraví

Václav Váňa, ředitel

 

Copyright © 2014 Domov seniorů Uhlířské Janovice