Aktuality

PF 2022

28. 12. 2021

Do nového roku 2022 přejeme všem klientům, zaměstnancům i jejich rodinám mnoho šťastných cest, které Vás dovedou vždy tam, kam si přejete.

Domov seniorů Uhlířské Janovice

Nová pravidla pro návštěvy platná od 22.11.2021

22. 11. 2021

Na základě usnesení Vlády České republiky ze dne 18.11.2021 stanovujeme následující pravidla pro vstup návštěv do Domova seniorů Uhlířské Janovice, a to s účinností od 22.11.2021:

- každý návštěvník je povinen před vstupem do Domova vyplnit na recepci čestné prohlášení,

- aby mohla být návštěva vykonána, je návštěva povinna předložit jeden z níže uvedených dokladů:

 • doklad o provedeném RT-PCR vyšetření s negativním výsledkem, který byl absolvován nejpozději 72 hodin před zahájením návštěvy,
 • doklad o provedeném rychlém antigenním testu provedeném zdravotnickým pracovníkem s negativním výsledkem, který byl absolvován nejpozději 24 hodin řed zahájením návštěvy,
 • certifikát MZČR o provedeném očkování proti onemocnění Covid-19 v režimu:
  • od druhé dávky očkovací látky v případě dvou dávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní,
  • od aplikace očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní,
 • písemný doklad o prodělání nemoci Covid 19 v době 180 dnů před termínem návštěvy.

Návštěvám bude umožněn vstup pouze v respirátoru FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. Návštěva je povinna mít respirátor nasazený po celou dobu návštěvy.

Každý návštěvník je povinen dodržovat platná hygienická opatření, tj. použití desinfekce, ochranných pomůcek.

Pokud návštěva pociťuje příznaky nachlazení či jiného onemocnění jako je zvýšená teplota, kašel, rýma, bolest svalů, kloubů, v krku ... žádáme, aby byla návštěva odložena do doby vymyzení příznaků. 

Velmi děkujeme za respektování těchto pravidel. 

PROVOZNÍ OMEZENÍ BUFETU 13.10.2021

13. 10. 2021

Z provozních důvodů bude ve středu 13.10.2021 od cca 12:30 uzavřen bufet Domova. 

Děkujeme za pochopení. 

Upozornění pro návštěvy

7. 10. 2021

V rámci návštěv rozšiřujeme návštěvní hodiny o víkendech a svátcích  od 10:00 do 15:30. Návštěvy v pracovních dnech zůstávají stejné jako doposud, tedy od 13:00 do 15:30. V případě jakéhokoliv dotazu se obracejte na recepci na telefonním čísle 311 444 100. 

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY DOMOVA - VJEZD DO AREÁLU DOMOVA

8. 9. 2021

Vážení návštěvníci,

rádi bychom Vás upozornili na změny týkající se vjezdu do areálu Domova. Z důvodu zajištění bezpečnosti klientů Domova jsou vjezdová vrata uzavřena po celý den. Vjezd do areálu Domova je umožněn pouze zaměstnancům, zásobování a servisním firmám. Návštěvám je vjezd umožněn pouze po předchozí dohodě na recepci Domova a pouze na základě oprávněného požadavku (např. nepohyblivost návštěvy).

Rádi bychom Vás požádali o respektování těchto pravidel. 

Děkujeme za pochopení. 

Změny v přístupu do Domova seniorů Uhlířské Janovice

23. 7. 2021

Vážení návštěvníci Domova seniorů,

z důvodu zajištění bezpečnosti přistupujeme s okamžitou platností k následujícím změnám:

 • vjezdová vrata do areálu Domova budou uzavřena po celý den. Pro vstup do objektu Domova použijte zvonek, který Vás spojí na recepci Domova.

Tato opatření činíme z důvodu ochrany zdraví našich klientů. 

Děkujeme za pochopení. 

Návštěvy od 10.7. - změna

9. 7. 2021

Od soboty 10. 7. 2021 dochází ke změně v jednom z bodů při prokazování bezinfekčnosti pro návštěvy klientů Domova týkající se očkovaných osob. Na návštěvu bude moci přijít pouze osoba po druhé dávce očkování (resp. 1 dávkou v jednodávkovém očkovacím systému) a po uplynutí 14 dní od aplikace této dávky. Toto musí být prokázáno národním certifikátem, tj. písemným potvrzením vydaným v ČR nebo v EU, avšak v anglickém jazyce.

Všechny další doposud platné body umožňující vykonání návštěvy zůstávají v platnosti.

UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNY V PRAVIDLECH PRO NÁVŠTĚVY OD 14.6.2021

11. 6. 2021

Pravidla návštěv od 14.6.2021 – aktualizace na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví

Vykonat návštěvu mohou osoby, které splní následující podmínky:

 • Prokáže se dokladem o absolvování plného očkování (certifikát o dokončení kompletního očkovacího procesu
 • Prokáže se dokladem o absolvování 1. dávky vakcíny dvoufázového schématu, od podání 1. dávky vakcíny musí uplynout minimálně 22 kalendářních dní a ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována 2. dávka
 • Prokáže se dokladem o absolvování 1. dávky vakcíny v rámci jednofázového schématu, od podání 1. dávky musí uplynout minimálně 14 kalendářních dní
 • Prokáže se dokladem o prodělání nemoci COVID-19 v předchozích 180 dnech
 • Prokáže se dokladem o provedeném antigenním testu s negativním výsledkem ne starším než 72 hodin
 • Prokáže se dokladem o provedením PCR testu s negativním výsledkem ne starším než 7 kalendářních dnů
 • Podstoupí na místě preventivní antigenní test určený pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou s negativním výsledkem. Tento test si každá návštěva donese vlastní.
 • Prokáže se dokladem o absolvovaném povinném testování zaměstnanců s negativním výsledkem ne starším než 72 hodin. Tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením.
 • Prokáže se dokladem o absolvovaném testování ve škole či školském zařízení nejdéle před 72 hodinami antigenním testem, který je určen pro sebetestování nebo povolení Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou s negativním výsledkem. Tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením dané osoby, čestným prohlášení zákonného zástupce nebo potvrzením školy.

Nadále zůstává v platnosti omezení, že na jednu návštěvu mohou přijít maximálně 2 osoby (včetně dětí). Každá návštěva musí mít po celou dobu návštěvy ochranný prostředek dýchacích cest, kterým je respirátor FFP2 nebo KN95.

Vstup dětí: platí zákaz vstupu dětí do 6 let do budovy Domova. Pro děti od 6 do 15 let platí stejná pravidla jako pro ostatní návštěvy, pouze mohou použít k ochraně nosu a úst roušku. 

Každá návštěva vstupující do budovy musí vyplnit dotazník týkající se symptomů nemoci COVID-19.

Změny v pravidlech pro návštěvy od 7.6.2021

31. 5. 2021

Pravidla návštěv od 7.6.2021

Návštěvy budou obnoveny každý den v čase od 13:00 do 15:30 bez jakéhokoliv omezení v rozsahu před coronavirovou epidemií, tedy není nutné se na návštěvu objednávat na konkrétní čas. Návštěvy mohou přijít v libovolném čase ve výše uvedeném rozmezí.

Vykonat návštěvu mohou osoby, které splní následující podmínky:

 • Každá návštěva je povinna podrobit se testu, pokud se neprokáže:
  • Dokladem o absolvování plného očkování (certifikát o dokončení kompletního očkovacího procesu)
  • Dokladem o absolvování 1. dávky vakcíny dvoufázového schématu, od podání 1. dávky vakcíny musí uplynout minimálně 22 kalendářních dní
  • Dokladem o absolvování 1. dávky vakcíny v rámci jednofázového schématu, od podání 1. dávky musí uplynout minimálně 14 kalendářních dní
  • Dokladem o prodělání nemoci COVID-19 v předchozích 180 dnech
  • Dokladem o provedeném antigenním či PCR testu s negativním výsledkem, který není starší 48 hodin

Prosíme návštěvy, aby respektovali pravidlo možnosti antigenního testování NEJVÝŠE 1x za 7 dní. Do této doby se započítává i testování provedené mimo Domov. 

Nadále zůstává v platnosti omezení, že na jednu návštěvu mohou přijít maximálně 2 osoby (včetně dětí).

Vstup dětí: ruší se omezení pro vstup dětí do 10 let, nadále však platí zákaz vstupu dětí do 6 let do budovy Domova. Pro děti od 6 let platí stejná pravidla jako pro ostatní návštěvy.

Domov seniorů Uhlířské Janovice nabízí možnost provedení bezplatného testování pro umožnění návštěv, ale dochází k omezení doby testování; od 7.6.2021 se bude testování provádět pouze v úterý, čtvrtek, sobotu a neděli ve 13 hodin. V případě, že návštěva dorazí mimo tyto dny a neprokáže se dokladem uvedeným výše, nebude jim umožněn vstup do budovy a možnost vykonat návštěvu v prostorách budovy Domova.

Do 6.6.2021 zůstává v platnosti současný systém včetně objednaných návštěv (testuje se úterý, čtvrtek, pátek, sobota, neděle vždy v 9 a 14 hodin).

Každá návštěva vstupující do budovy musí vyplnit dotazník týkající se symptomů nemoci COVID-19.

Provoz bufetu od 1.6.2021

Pro provoz bufetu platí následující pravidla:

 • U jednoho stolu mohou sedět maximálně 4 osoby
 • Stoly musí od sebe být minimálně 1,5 metru
 • Osoby, které se nachází v bufetu musí mít zakrytá ústa a nos respirátorem třídy FFP2 nebo KN95 kromě doby, kdy konzumují jídlo či pití. Tato povinnost neplatí pro klienty Domova.

V Uhlířských Janovicích dne 31.5.2021, Ing. Václav Váňa, MPA, ředitel

KRÁSNÉ PODĚKOVÁNÍ

12. 4. 2021

Je nám ctí se s Vámi podělit o radost z krásné květiny, kterou dostali naši kolegové na oddělení DZR 2. Kytice je poděkováním za péči v této nelehké době. Děkujeme 

Copyright © 2014 Domov seniorů Uhlířské Janovice