Aktuality

Hledáme nové kolegy

12. 10. 2020

Domov seniorů Uhlířské Janovice hledá nové kolegy na pozice pracovník/ce v sociálních službách a všeobecná sestra. Bližší informace naleznete zde.

ZÁKAZ NÁVŠTĚV

9. 10. 2020

Na základě usnesení Vlády České republiky ze dne 8. října 2020 č. 998 platí od 9.10. do 25.10.2020 v Domově seniorů Uhlířské Janovice ZÁKAZ NÁVŠTĚV.

S klienty Domova je možné se spojit prostřednictvím videohovorů. V případě, že máte o takovýto kontakt zájem, spojte se s aktivizačními pracovnicemi prostřednictvím emailu: ezinke@domovjanovice nebo aktivizacni@domovjanovice.cz.

ZMĚNY V REŽIMU NÁVŠTĚV

23. 9. 2020

Dovolujeme si Vás informovat, že na základě Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje č. 6 ze dne 22.9.2020 přistupujeme ke změně pravidel pro návštěvy v Domově seniorů Uhlířské Janovice:

- doba návštěvy se zkracuje na půl hodiny,

- z důvodu zamezení koncentrace osob v prostoru recepce dále dochází ke snížení četnosti návštěvních hodin.

Nadále zůstává zachován objednávkový systém, kdy na telefonním čísle 311 444 100 si předem zarezervujete čas návštěvy.

Na základě výše uvedeného nařízení jsou rovněž zrušeny propustky klientům do odvolání.

Věříme, že daná opatření pomohou lépe zvládnout situaci spojenou s epidemií COVID-19 a dokážeme tímto lépe chránit naše klienty. Víme, že kontakt s rodinou je pro klienty důležitý, z tohoto důvodu jsme zatím k celkovému zákazu návštěv nepřistoupili. Pokud by se ovšem situace horšila, je možné, že bude toto stanovisko přehodnoceno.

Děkujeme za spolupráci a pochopení.

Akutální informace k 1.9.2020

31. 8. 2020

S platností od 1.9.2020 dochází k následující změně:

Opět jsou povoleny propustky klientů mimo areál domova. V této souvislosti doporučujeme našim klientům, aby se vyhýbali místům, kde se nachází větší množství osob, omezili rizikové kontakty, používali roušky v místech s větším pohybem osob.

V platnosti zůstávají všechna opatření týkající se návštěv v domově. Na návštěvu je nutné se předem objednat – objednávat se můžete na telefonním čísle 311 444 100 (recepce).

Čas pro návštěvy je vymezen od 9 – 11 h, 13 – 16 h. Návštěva je možná pouze pro 2 osoby, v rozmezí 1 hodiny.

Při vstupu do domova je nutná dezinfekce rukou, rouška, změření tělesné teploty a vyplnění čestného prohlášení.

INFORMACE K OBNOVENÍ NÁVŠTĚV OD 21.8.2020

20. 8. 2020

Vážení návštěvníci,

od 21.8.2020 obnovujeme návštěvy v Domově seniorů Uhlířské Janovice. Vzhledem k vývoji epidemiologické situace bude množství návštěv v Domově regulováno prostřednictvím objednávkového systému. Na telefonním čísle 311 444 100 si zarezervujte datum a čas návštěvy. Maximální doba trvání jedné návštěvy zůstává 1 hodina. Návštěvní čas je následující: 9 - 11 a 13 - 16. Na jednu návštěvu mohou přijít maximálně 2 osoby.

Děkujeme za pochopení. 

AKTUÁLNÍ INFORMACE K VÝSKYTU COVID-19

19. 8. 2020

AKTUÁLNÍ INFORMACE K VÝSKYTU COVID-19

Dnes jsme obdrželi od Krajské hygienické stanice informaci, že všechny výsledky testovaných klientů z oddělení DZR2 a DZR3 jsou negativní.

Ještě čekáme na výsledky druhých testů zaměstnanců, ale vzhledem k tomu, že neevidujeme žádné příznaky nemoci Covid-19, věříme, že i tyto budou negativní.

Izolace na dotčeném oddělení byla zrušena a během čtvrtka připravujeme vše potřebné k tomu, aby od pátku 21.8.2020 již mohly probíhat návštěvy klientů. Návštěvy budou probíhat stejně, jako tomu bylo před karanténou, tudíž je nutné se přes recepci našeho domova domluvit na datu a čase. Čas návštěvy je stanoven na maximálně 1 hodinu, rozmezí pro návštěvy je od 9 do 11 a od 13 do 16 hodin. 

Nadále pečlivě sledujeme epidemiologickou situaci v okrese.

Děkuji všem zaměstnancům, kteří se podíleli na zajištění chodu oddělení DZR2 a DZR3, zejména pečovatelkám a zdravotním sestrám, které vše v rámci omezených možností zvládli.

Václav Váňa

VÝSKYT NÁKAZY COVID-19 V DOMOVĚ

13. 8. 2020

Ve včerejších podvečerních hodinách byl zjištěn výskyt nákazy COVID - 19 v našem zařízení. Jedná se o onemocnění prokázané u jedné kolegyně. Dotyčná byla v domově naposledy minulé úterý, tj. 4. 8.2020. Nyní je v domácí karanténě a léčí se.

Aktuálně je vedení domova v úzkém kontaktu s Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje a společně tvoří opatření odpovídající situaci. O situaci byl rovněž informován náš zřizovatel, tj. Středočeský kraj. O veškerých krocích se vzájemně informujeme.

V karanténě je oddělení domova se zvláštním režimem (oddělení DZR2 a DZR3 ve druhém patře). Zaměstnanci v dnešní směně jsou poučeni a zaopatřeni ochrannými pomůckami. Na oddělení je metodická podpora zaměstnavatele, která upravuje chod oddělení na infekční provoz. Zaměstnanci v ostatním provozu pracují běžně, o situaci jsou dostatečně informováni.

Testování klientů a zaměstnanců z dotčeného oddělení bude dle informací KHS Středočeského kraje zahájeno již od dnešního dne.

Zaměstnanci domova dlouhodobě pracují s rouškami, rukavicemi a ve zvýšené míře používají desinfekci. Věříme, že tato preventivní opatření přispěla k minimálnímu zasažení domova nákazou. Zařízení je dostatečně vybaveno osobními ochrannými pomůckami.

Návštěvy jsou zakázány a do odvolání nejsou povoleny ani výjimky. Nástupy nových klientů jsou zastaveny.

O dalším vývoji a následných opatření budeme informovat. Informace rodinným příslušníkům podává Mgr. Veronika Lhotanová (vedoucí zdravotního úseku) – 606 037 668.

Václav Váňa, ředitel

Informace o prodloužení doby návštěvy

29. 7. 2020

Vážení návštěvníci,

od pondělí 3.8.2020 dochází k prodloužení doby jedné návštěvy z 30 minut na 1 hodinu. Rezervační systém zůstává stále v plastnosti, pro zarezervování termínu návštěvy volejte  311 444 100.

OBNOVENÍ NÁVŠTĚV

24. 7. 2020

Vážení  návštěvníci Domova seniorů Uhlířské Janovice,

po delší pouze, kdy byl náš Domov uzavřen, je možné od soboty 25.7.2020 opět přivítat první návštěvy. Ovšem vzhledem k nepříznivě se vyvíjející situaci v celé České republice, budou návštěvy probíhat následovně:

- návštěvní hodiny 9:00 - 11:00 a 13:00 - 16:00;

- návštěvu je povinné předem rezervovat na telefonickém čísle 311 444 100 (recepce) v době od 8:00 do 18:00; bez předchozí rezervace nebude možné v případě naplnění kapacity návštěvu uskutečnit;

- maximální doba návštěvy: 30 minut;

- na návštěvu mohou přijít maximálně 2 osoby;

- každá návštěva je povinna použít po příchodu desinfekci, musí mít zakryta ústa a nos (rouška, šátek,...), na recepci návštěva obdrží rukavice a je povinna je nosit po celou dobu návštěvy;

- každá návštěva vyplní krátký dotazník týkající se příznaků nemoci Covid-19.

Prosíme všechny návštěvy o respektování těchto opatření, jsou činěna z důvodu zajištění ochrany zdraví Vašich blízkých i zaměstnanců Domova.

Zákaz opuštění areálu klienty Domova zůstává v platnosti.

Děkujeme za pochopení a dodržování těchto opatření.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

5. 7. 2020

Vzhledem ke zhoršující se epiemiologické situaci v kutnohorském okrese dochází s platností od 6.7.2020:

- k zákazu návštěv v Domově seniorů Uhlířské Janovice,

- k zákazu opuštění areálu klienty Domova seniorů Uhlířské Janovice.

Tato opatření jsou platná do odvolání. Věříme, že se situace zase brzy vrátí do normálního režimu. Děkujeme za pochopení.

Copyright © 2014 Domov seniorů Uhlířské Janovice