Aktuality » Obnovení návštěv

Obnovení návštěv

Vážení,

jak jistě víte, i v našem domově se vyskytlo onemocnění Covid-19, což po konzultaci s Krajskou hygienickou stanicí vedlo k zákazu návštěv.

Situace se již však zlepšila natolik, že od 11.2.2021 jsou návštěvy opět umožněny.

Návštěvu v Domově seniorů Uhlířské Janovice lze vykonat na základě jedné z následujících podmínek:

a) návštěva se prokáže dokladem o absolvování RT-PRC vyšetření nebo POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s NEGATIVNÍM výsledkem ne starším než 48 hodin. Dokladem se rozumí doklad vystavený praktickým lékařem, odběrovým centrem nebo laboratoří, která test provedla.

b) návštěva se prokáže dokladem o prodělaném onemocnění COVID-19 v době ne více než 90 dnů před návštěvou. Dokladem se rozumí doklad vystavený praktickým lékařem, doklad musí být originál nebo ověřená kopie.

c) návštěva se podrobí POC testu na přítomnost antigenu před zahájením návštěvy.  Provedení POC testu na přítomnost antigenu provádí zaměstnanec Domova zdarma.

Postup pro objednání návštěvy

Zájemce o návštěvu si zarezervuje termín návštěvy na telefonním čísle recepce 311 444 100. Při rezervaci návštěva sdělí, zda bude mít doklad o negativním výsledku RT-PRC vyšetření, POC testu nebo doklad o prodělaném onemocnění COVID-19. Nebo zda bude návštěva požadovat provedení POC testu těsně před provedením návštěvy.

 

Návštěva dle bodu c) předchozího odstavce se dostaví ve smluvený čas a vyčká před hlavním vchodem na vykonání testu. Po provedení testu vyčká před vchodem na vyhodnocení testu, které trvá cca 10 minut. V případě negativního výsledku je povinen si vydesinfikovat ruce, vzít si respirátor a odchází na návštěvu. V případě pozitivního testu není na návštěvu vpuštěn.

 

Termíny a doba trvání návštěvy u jednoho klienta

Termíny návštěv jsou následující:

Návštěvy na základě bodu c):            pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, neděle

Návštěvy na základě bodu a) a b):     pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, neděle

 

každý jednotlivý den od 9 a od 14 hodin. Kapacita je omezena z důvodu personálních nároků na testování a prostorových omezení. Doba trvání jedné návštěvy je 1,5 hodiny. Tato doba zahrnuje i dobu nutnou na provedení a vyhodnocení testu dle bodu c) předchozího odstavce.

Počet osob při jedné návštěvě

Na návštěvu za jedním klientem mohou přijít maximálně 2 osoby včetně dětí nad 10 let (dětem do 10 není vstup umožněn), a to maximálně 1x týdně (dočasně).

Ochrana dýchacích cest

Každá osoba je povinna po celou dobu návštěvy mít zakryté dýchací cesty – musí používat minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. Respirátor si každá osoba donese vlastní nebo je možné zakoupit v recepci. Návštěvě bez respirátoru nebude umožněno vykonat návštěvu.

Ostatní podmínky

Každá návštěva před vstupem do budovy vyplní dotazník s uvedením kontaktu a bude ji změřena tělesná teplota. Po celou dobu je návštěva povinna dodržovat odstup minimálně 2 metry od ostatních návštěv a klientů domova.

Návštěvy na základě bodu c) jsou povinny vyplnit formulář sloužící k povinné evidenci provedených testů. Bez vyplnění tohoto formuláře nebude moci být proveden test a následně nebude umožněno vykonat návštěvu.

Upozornění

Z důvodu zajištění bezpečnosti není v provozu prodej občerstvení v bufetu.

V provozu je pouze recepce v době od 7 do 20 hodin. V této době můžete učinit objednávku návštěvy.

Současně mi dovolte požádat všechny návštěvy a příchozí o maximální dodržování výše uvedených pravidel a pokynů personálu domova. Vše činíme z důvodu zajištění maximální bezpečnosti našich klientů a zaměstnanců. Organizace návštěv i jejich testování nás stojí nemalé úsilí a finanční prostředky, proto Vás žádáme o shovívavost, trpělivost, dodržování dohodnutých termínů a dbání pokynů personálu domova.

Přeji klidné dny a hodně zdraví

Václav Váňa, ředitel

Copyright © 2014 Domov seniorů Uhlířské Janovice