Aktuality » PODĚKOVÁNÍ

PODĚKOVÁNÍ

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří v této době šijí roušky pro personál Domova seniorů Uhlířské Janovice, ať se již jedná o zaměstnance, kteří jsou doma s dětmi, příbuzné našich zaměstnanců i samotné zaměstnance, kteří šijí po své práci doma. Dále poděkování patří všem ostatním, kteří se nabídli a roušky nám pomáhají šít. Velmi za to děkujeme, pomůže nám každá rouška (speciálně se jedná o paní Helenu Melounovou či maminky z Uhlířskojanovicka).

Poděkování dále patří všem zaměstnancům, kteří v této době stále plní své pracovní povinnosti a intenzivně pracují a udržují tímto chod Domova v provozu. Patří jim velký dík.

Copyright © 2014 Domov seniorů Uhlířské Janovice