Aktuality » Doplňující informace k bezpečnostním a hygienickým opatřením v souvislosti s obnovením návštěv v Domově seniorů od 25.5.2020

Doplňující informace k bezpečnostním a hygienickým opatřením v souvislosti s obnovením návštěv v Domově seniorů od 25.5.2020

Doplňující informace k bezpečnostním a hygienickým opatřením v souvislosti s obnovením návštěv v Domově seniorů od 25.5.2020

 1. Na návštěvu budou moci přijít maximálně 2 osoby bez dětí do 15 let věku.
 2. Návštěvám bude umožněn vstup v roušce a rukavicích (bez těchto ochranných pomůcek nebude návštěva do prostoru recepce vpuštěna). Roušku musí mít návštěva vlastní, v případě rukavic Domov může poskytnout jednorázové při příchodu.
 3. Pracovník recepce změří každému příchozímu tělesnou teplotu a budou dotazováni na symptomy koronaviru (každý kdo bude mít teplotu 37 °C a vyšší, nebo bude vykazovat jiné symptomy nákazy, nebude vpuštěn).
 4. Příchozí je povinen při vstupu do recepce použít desinfekci.
 5. Každá návštěva vyplní krátký dotazník se jménem a telefonním číslem za účelem případného dohledání rizikových kontaktů.
 6. Návštěvy budou umožněny pouze ve venkovním prostoru a v případě nepříznivého počasí v prostoru recepce v omezeném počtu. Na pokoji bude možné navštívit pouze klienty trvale upoutané na lůžko. Návštěvu na pokoj doprovodí určený pracovník Domova. Při návštěvě na pokoji bude zatažena zástěna mezi lůžky a na jednom pokoji může být v jeden čas pouze jedna návštěva. O ukončení návštěvy je příchozí povinen informovat personál na příslušném patře a následně bude odvedena zpět na recepci. Pracovníci po ukončení návštěvy vydezinfikují prostor pokoje a důkladně vyvětrají.
 7. Bude omezen maximální počet osob v prostoru recepce na 10 (včetně klientů). Návštěvy nad tento limit nebudou do budovy vpuštěny. Pracovníci recepce jsou oprávněny regulovat pohyb a počet osob v recepci.
 8. Povolený čas návštěvy je omezen na ½ hodiny. Po uplynutí tohoto času bude návštěva ze strany recepčních či jiných pověřených pracovníků ukončena.
 9. Návštěvníci při příchodu i odchodu v případě nepřítomnosti pracovníků recepce vyčkají na jeho příchod. Není povolen samostatný pohyb cizích osob po budově Domova.
 10. Omezení návštěvních hodin následovně:
  Pondělí – neděle: 9 – 11 a 13 – 16
 11. Návštěvy se mohou pohybovat pouze po areálu Domova, opustit areál a návštěvy klientů mimo Domov budou povoleny až 8. 6. 2020.
 12. Ředitel je oprávněn změnit zavedená opatření v případě, že epidemiologická situace nebude příznivá nebo bude docházet k porušování výše uvedených opatření ze strany návštěv. 

Prosíme všechny návštěvníky o důsledné dodržování všech hygienických a bezpečnostních opatření. Všechna opatření jsou realizována za účel ochrany Vašich blízkých i personálu Domova.

Copyright © 2014 Domov seniorů Uhlířské Janovice