Aktuality » ZMĚNY V RÁMCI NÁVŠTĚV OD 1.7.2020

ZMĚNY V RÁMCI NÁVŠTĚV OD 1.7.2020

Na základě Mimořádného opatření Ministetstva zdravotnictví ze dne 29.6.2020 jsou pravidla pro návštěvy v Domově seniorů Uhlířské Janovice s platností od 1.7.2020 stanovena následovně:


Na návštěvu budou moci přijít maximálně 2 osoby (jako osoba se počítá i dítě ve věku do 18 let) – nově je tedy umožněn i vstup dětem.
Pracovník recepce změří každému příchozímu tělesnou teplotu (každý, kdo bude mít teplotu nad 37 °C, nebude vpuštěn).
Každý příchozí vyplní krátký dotazník se jménem a telefonním číslem za účelem případného dohledání rizikových kontaktů. Za děti, které nejsou schopni vyplnit dotazník samostatně, vyplňuje dotazník spolupříchozí osoba.
Návštěvy budou umožněny pouze ve venkovním prostoru a v prostoru recepce. Na pokoji bude možné navštívit pouze klienty trvale upoutané na lůžko. V případě dvou návštěv na jednom pokoji je nutné použití zástěny, po odchodu musí vždy proběhnout důkladná dezinfekce povrchů. Návštěvy nadále mají povinnost hlásit odchod z pokoje klienta na sesterně oddělení, a to z důvodu následné desinfekce ploch.

I nadále pro všechny příchozí osoby platí povinnost používat v Domově ROUŠKU.

Od 1.7.2020 je zrušeno omezení doby pobytu návštěvy v Domově.
Zároveň je od 1.7.2020 zrušeno omezení návštěvních hodin.

V případě, že dojde k jakémukoliv rozšíření nákazy nebo změně situace, může dojít ke změně těchto pravidel. Berte tedy prosím ohled na to, že situace se může změnit.

 

Copyright © 2014 Domov seniorů Uhlířské Janovice