O nás » Dobrovolnická činnost

DOBROVOLNICKÁ ČINNOST

Vítáme lidi se zájmem o vykonávání dobrovolnické činnosti v našem Domově. Pro práci dobrovolníka nevyžadujeme žádné specifické vzdělání. Dobrovolníci svou činnost v Domově vykonávají na základě uzavřené trojstranné Smlouvy o výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby v rámci programu "Dobrovolníci v nemocnicích a zařízeních sociálních služeb" mezi Oblastní charitou Kutná Hora, Domovem seniorů Uhlířské Janovice a dobrovolníkem. Kontaktní osobou pro zájemce je v Domově personalistka (viz. kontakty).

Požadavky Domova na charakterové vlastnosti dobrovolníka jsou: empatie, trpělivost, schopnost týmové spolupráce, odpovědnost, slušnost, kreativita.

Dobrovolníci v Domově navštěvují klienty v předem dohodnutých termínech, plní funkci společníků klientů. Zajišťují klientům volnočasové aktivity (individuální rozhovory, předčítání z knih, hraní stolních her), pomoc při zachování vazeb s přirozeným prostředím (procházky, doprovody na nákupy, k lékaři apod.). Dobrovolník podporuje klienta v oblastech, které jsou s klientem domluveny a jsou v možnostech jak Domova, tak dobrovolníka.

 

Jak probíhá přijímání dobrovolníků?

  1. kontaktování personalistky Domova
  2. domluvení si schůzky
  3. při rozhovoru sdělení vlastních očekávání, vlastních představ o činnostech, které mohou být s klienty vykonávany
  4. seznámení s prostory Domova, s klienty, s pracovníky
  5. vznik vzájemné spolupráce - kontakt s Oblastní charitou Kutná Hora – uzavření Smlouvy, úvodní školení
  6. dojednání podmínek činnosti v organizaci
  7. výkon dobrovolnické činnosti, předávání zpětné vazby

Copyright © 2014 Domov seniorů Uhlířské Janovice