O nás » Historie Domova

Domov seniorů Uhlířské Janovice

Domov seniorů Uhlířské Janovice je příspěvkovou organizací Středočeského kraje.

Nachází se na jižním okraji města Uhlířské Janovice cca 20 km od Kutné Hory.

Historie výstavby Domova seniorů v Uhlířských Janovicích sahá až do roku 1999. V tomto roce začala výstavba domova „poprvé“. Stavět se začalo na základě rozhodnutí Okresního úřadu Kutná Hora, jelikož původní budova Domova seniorů v Ratajích nad Sázavou byla vrácena v restituci původnímu majiteli a Domov seniorů, který zde sídlil, musel být přeložen jinam. Okresní úřad tedy rozhodl o vybudování nového Domova seniorů. Původní návrh byl, že Domov bude vystavěn u Kamenné Lhoty. Tento návrh byl poté přehodnocen, a to z důvodu zajištění sociálních kontaktů seniorů a vazby na další aktivity v území. Město Uhlířské Janovice tedy rozhodlo o věnování pozemků pro výstavbu v jižní části obce. V roce 1999 se tedy začalo s výstavbou. Ta pokračovala až do roku 2001, kdy skončila podáním trestního oznámení na zhotovitele stavby.

Po zrušení okresních úřadů přešlo vlastnictví rozestavěné budovy i okolních pozemků na Středočeský kraj. Následně se rozhodovalo o dalším využití stavby – možnosti byly velmi různorodé od prodeje nedokončené stavby až po její přebudování na jiné účely. Poté objekt Domova 13 let chátral. Na konec vše dopadlo dobře a 21.7.2014 byla zahájena výstavba „podruhé“. Za rok intenzivní výstavby byla budova dokončena dle původního záměru – byl dostavěn Domov seniorů s kapacitou 154 klientů.

15.7.2015 bylo do Domova Uhlířské Janovice přestěhováno všech 24 klientů z Rataj nad Sázavou a na začátku srpna přibylo 34 klientů z Domova Hačka.

Do konce srpna 2015 byla kapacita domova naplněna nově příchozími klienty a naše kapacity opět již nestačí.

Domov Uhlířské Janovice poskytuje péči a ubytování celkem 154 klientům v rámci Domova se zvláštním režimem – tento je určen především pro klienty trpící Alzheimerovou nemocí a demencí.

Během let se změnil standard poskytovaných služeb, změnilo se o i původní vybavení domova – původně plánovaný bazén a sauna byly nahrazeny pro klienty vhodnějšími rehabilitačními a aktivizačními místnostmi a dalšími aktivitami, jež umožní našim obyvatelům aktivní a pro ně vhodné trávení volného času.

Klientům je poskytováno:
- celoroční ubytování v jednolůžkových, dvoulůžkových a třílůžkových pokojích
- stravování formou výběru ze dvou hlavních jídel
- praní prádla ve vlastní prádelně

Copyright © 2014 Domov seniorů Uhlířské Janovice