Poskytované služby


Zpět

V současné době poskytuje Domov seniorů Uhlířské Janovice následující služby:

Domov seniorů

Poslání Domova seniorů: Posláním je vytvořit pro klienty, kteří nemohou trvale žít ve svém přirozeném sociálním prostředí, důstojnou náhradu za přirozené domácí prostředí a podporovat je ve snaze co nejvíce se přiblížit běžnému způsobu jejich života a pomáhat jim zachovávat si sociální vazby

Cíl Domova seniorů: cílem je zajištění odpovídající ošetřovatelské, zdravotní a sociální péče. Zajištění pocitu jistoty, bezpečí, odstranění pocitu osamění a udržení kvality života odpovídající způsobu života seniorů v běžném domácím prostředí

Poskytované služby v rámci domova seniorů:

V případě zájmu kontaktujte paní Mgr. Hanu Bílou na tel.: 311 444 245 nebo na mailu: hbila@domovjanovice.cz

CÍLOVÁ SKUPINA

senioři starší 65 let, kteří nemohou dále setrvávat ve svém přirozeném prostředí například z důvodu snížené soběstačnosti

REGISTRACE

Služba domov pro seniory byla rozhodnutím (identifikátor 9446973) Krajského úřadu Středočeského kraje registrována v registru poskytovatelů sociálních služeb dne 1.1.2007.

Domov se zvláštním režimem

POSLÁNÍ DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM: Posláním této služby je vytvoření důstojného prostředí pro klienty, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění a nemohou trvale žít ve svém přirozeném sociálním prostředí.

CÍLE DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM: Cílem je zajištění odborné ošetřovatelské, zdravotní a sociální péče. Poskytovanou službu přizpůsobit specifickým potřebám klientů a zajistit jejich bezpečí a ochranu.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY Domova se zvláštním režimem - Ubytování: celoroční ubytování s kapacitou 94 klientů se zdravotní a ošetřovatelskou péčí, sociálním poradenstvím, praním, žehlením a úklidem. Klienti jsou ubytováni na dvou až třílůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením - Stravování: stravování je zajištěno 5 denně formou výběru ze dvou hlavních jídel včetně diet - Aktivizační činnosti: bližší informace naleznete zde - Fakultativní činnosti: zajištění služeb kadeřníka, masérky, pedikérky, kosmetiky, zajištění nákup, pochůzek po úřadech, zajištění doprovodů k lékaři

V případě zájmu kontaktujte paní Mgr. Hanu Bílou na tel.: 311 444 245 nebo na mailu: hbila@domovjanovice.cz

CÍLOVÁ SKUPINA

Senioři starší 65 let se sníženou soběstačností z důvodu chronického duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

REGISTRACE SLUŽBY

Poskytovaná služba domov se zvláštním režimem s kapacitou 94 lůžek byla rozhodnutím (identifikátor 8111226) Krajského úřadu Středočeského kraje registrována v registru poskytovatelů sociálních služeb dne 1.1.2013.

Pečovatelská služba

POSLÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Pečovatelská služba Domova Uhlířské Janovice je zařízení, které prostřednictvím svých služeb pomáhá seniorům a občanům se zdravotním postižením setrvat ve svém domácím přirozeném prostředí a zachovat vazby na své blízké a přátelé i v nepříznivé sociální a zdravotní situaci.

CÍLE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

V případě zájmu kontaktujte ředitelku Ing. Janu Pivoňkovou na tel.: 311 444 240 nebo
na mailu: jpivonkova@domovjanovice.cz.

Ceník poskytovaných služeb je k dispozici ke stažení v sekci dokumenty.

PŮSOBNOST PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Pečovatelská služba je poskytována obyvatelům (seniorům a občanům se zdravotním postižením) městyse Rataje nad Sázavou, Mirošovice, Ledečko, Ježovice, Podveky, Zalíbená.

CÍLOVÁ SKUPINA

Pečovatelská služba terénní je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Poskytuje se ve vymezeném čase v domácnostech.

Copyright © 2014 Domov seniorů Uhlířské Janovice