Sponzoři

Zde bychom rádi poděkovali všem, kteří se jakkoliv podílejí na chodu našeho Domova seniorů.
Za všechny finanční i hmotné dary předem děkujeme!!!

P. Verdán – přispěl finančním darem k realizaci vertikálních zahrad

Manželé Koubovi – přispěli na pořízení přístroje na vakuování plen. Jde o jediný přístroj v České republice. Zároveň manželé Koubovi přispěli na koupi židlí pro klienty.

Aujeský, s.r.o. – finanční dar na realizaci kalendáře Domova na rok 2017

Petr Prokeš – laboratorní a technické sklo – finanční dar na realizaci kalendáře Domova na rok 2017

KOHAP s.r.o. – finanční a věcný dar na realizaci kalendáře Domova na rok 2017

Petr Just – darování zahradního traktůrku

MUDr. Jindřiška Šedová – finanční dar na realizaci kalendáře Domova na rok 2017

Ing. Jaromír Procházka – finanční dar na zdravotnické potřeby pro klienty Domova

ALFASOFT s.r.o. – darování knih pro klienty Domova

Copyright © 2014 Domov seniorů Uhlířské Janovice