O nás » Aktivizační činnost

AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI

Aktivizace představuje proces, kdy jsou klienti přednostně ve skupině, ale i samostatně vedeni k určité činnosti či je jim činnost umožněna. Klient by měl mít dobrý pocit, že jeho život je naplněn, že něco dělá pro sebe či dokonce pro své okolí. Smyslem aktivizace v sociálních službách by měla být snaha podpořit nezávislost člověka na službě, tedy rozvoj samostatnosti, snaha zachovat dovednosti a schopnosti člověka v  daném období, a tedy zároveň přispět k dobré psychické kondici.

Aktivizační činnost musí být v souladu s individuálním plánem klienta a měla by mu být šita „na míru“. V současné době pracuje v Domově 5 aktivizačních pracovníků a 1 vedoucí aktivizace. S klienty pracujeme ve skupině, ale zajišťujeme i individuální aktivizaci, ve které pomáhají i pracovnice v soc. službách. K dispozici máme krásné prostory v suterénu Domova, scházíme se ve velké místnosti pro pracovní terapii, hned vedle je zařízena keramická dílna včetně skříňové keramické pece. Nově nyní otevíráme prostor čítárny s knihovnou a pánský klub s malou dílničkou. Pracujeme i na prožitkových místnostech a jídelnách, pohybujeme se v areálu Domova.

Nabízené aktivizační činnosti:

 

Canisterapie – probíhá pravidelně jednou týdně formou skupinových setkávání, a dále dle potřeb a přání, individuálně během týdne. Domov navštěvují certifikované Border kolie paní Mgr. Andrey Taubnerové. Skupinové programy jsou kromě samotného kontaktu se psy doplňovány také o zajímavé přednášky, ukázky z výcviku psů, zajímavosti ze světa kynologie, hry se psy aj. Oblíbené jsou aktivity v oblasti péče o psy – především kartáčování, procházky a fotografování se psy.

    

Výtvarné tvoření – tvoříme v prostorné místnosti pracovní terapie, využíváme nejrůznější výtvarné techniky- enkaustiku- práce s voskem, pletení z papírových ruliček, koláže z krepového papíru, mozaiku- lepení střepů na květináče, malbu – temperami, vodovkami, tisk na látku, decoupage na překližkové krabičky, vyrábíme mýdlo, přání z papíru. Rádi pracujeme s přírodninami při výrobě dekorací, sypaných obrázků, adventních věnců apod.

    

Keramika – v keramické dílně můžeme pracovat s hlínou, výrobky ozdobit glazurou či engobou a díky peci si výrobky rovněž vypálit. Pracujeme z ruky, technikou z plátů, válečků, neodléváme.

   

Biograf – sledování filmů na přání /historických i současných/, pravidelně 1x týdně, včetně dokumentů / v pracovní terapii je umístěn dataprojektor a promítací plátno/.

 

Cvičení kognitivních funkcí – dvakrát týdně cvičíme pameť. funkce, program je nazván „Dobrá myslivna“. Velmi často využíváme materiály Mgr. Jitky Suché, jsou to například hry se slovy,- přesmyčky, hledání synonym, antonym, hledání souvislosti mezi slovy ve skupině- co tam nepatří, doplňování chybějících písmen ve slovech, vizuální pameť- opakování pohybů po druhém klientovi a přidání dalšího pohybu, zapamatování obrázků, zapamatování zvuků, skladby, verbální vyjadřování, trénování slovní zásoby – pantomima, hry- kris kros, puzzle, bingo a sada Alzheimerovské společnosti.

   

Tréningu paměti mnohdy předchází cvičení na židlích a pohybové aktivity. Skupinové cvičení probíhá jedenkrát týdně s fyzioterapeutkami. Ke cvičení na židlích používáme například i šátky, overbally, či cvičení s příběhem – pereme prádlo, pečeme štrůdl. K pohybovým aktivitám patří i petangue, taneční čaje a pravidelné procházky a pohyb po zahradě  Domova, návštěvy centra města. 

   

Vaření a pečení – jedenkrát týdně, pro řadu žen je to smysluplná a dobře známá, přirozená činnost, vyplývající z běžných domácích podmínek, využíváme recepty klientů i jejich nápady, co jim schází, co by si přáli za pokrmy. Kuchyňka je součástí prostoru pracovní terapie. Snažíme se o jídla sezonní, korespondující s ročním obdobím, mohou to být i jídla ze studené kuchyně. Jídla využíváme i k odpolednímu posezení - kavárničky či slavnostní příležitosti a setkávání.

   

Tematická vyprávění -  jedenkrát týdně věnujeme čas nějakému tématu, které souvisí s daným obdobím či výročím /památný den, svátek, výročí narození významné osobnosti, události, ale může to být jen určité téma- lázně, skauting/ na toto téma hovoříme, promítáme fotografie, pouštíme související materiály přes dataprojektor na projekční plátno.

   

Reminiscence – snažíme se shromáždit dobové výrobky, materiály, obaly, vše, co našim klientům připomíná dobu minulou.  Jedná se i o uspořádání osobních památek klientů- např. v podobě vlastního alba, sešitu, tabule či boxu.

 

U klientů trpících demencí využíváme smyslovou terapii, která spočívá v rozvíjení a posilování smyslů- čichu, zraku, chutě.

   

Zahradní práce – v rámci projektu Adoptuj si svůj strom, jsme zasadili první stromy a keře. Do budoucna bychom rádi založili i užitkovou zahradu, využili bychom vyvýšené truhlíky pro pěstování bylinek a drobné zeleniny a ovoce.

   

Duchovní setkání – jedenkrát týdně navštěvuje Domov kněz, s klienty se schází v prožitkové místnosti, je schopen navštívit klienty i jednotlivě na pokoji.

   

K aktivizaci patří rovněž i oslavy narozenin, slavíme poslední pátek v měsíci, kdy shromažďujeme všechny klienty, kteří mají zájem a oslavují v daném měsíci narozeniny. Během měsíce pořádáme dvě až tři kulturní vystoupení. Během letního období pořádáme výlety i do vzdálenějšího okolí Domova- např. Konopiště, Jemniště, Kouřim, Poděbrady, apod.

   

Spolupracujeme také s místními institucemi a spolky- skauty, hasiči, Tvořivými ženami, vytvořili jsme Pánský klub/ v současnosti ho vede pan Marhan, muži se setkávají jedenkrát za tři týdny/, navštěvují nás děti z místní ZŠ, MŠ, ZUŠ.

   

   

Copyright © 2014 Domov seniorů Uhlířské Janovice