Aktuality » Změny v pravidlech pro návštěvy od 7.6.2021

Změny v pravidlech pro návštěvy od 7.6.2021

Pravidla návštěv od 7.6.2021

Návštěvy budou obnoveny každý den v čase od 13:00 do 15:30 bez jakéhokoliv omezení v rozsahu před coronavirovou epidemií, tedy není nutné se na návštěvu objednávat na konkrétní čas. Návštěvy mohou přijít v libovolném čase ve výše uvedeném rozmezí.

Vykonat návštěvu mohou osoby, které splní následující podmínky:

Prosíme návštěvy, aby respektovali pravidlo možnosti antigenního testování NEJVÝŠE 1x za 7 dní. Do této doby se započítává i testování provedené mimo Domov.

Nadále zůstává v platnosti omezení, že na jednu návštěvu mohou přijít maximálně 2 osoby (včetně dětí).

Vstup dětí: ruší se omezení pro vstup dětí do 10 let, nadále však platí zákaz vstupu dětí do 6 let do budovy Domova. Pro děti od 6 let platí stejná pravidla jako pro ostatní návštěvy.

Domov seniorů Uhlířské Janovice nabízí možnost provedení bezplatného testování pro umožnění návštěv, ale dochází k omezení doby testování; od 7.6.2021 se bude testování provádět pouze v úterý, čtvrtek, sobotu a neděli ve 13 hodin. V případě, že návštěva dorazí mimo tyto dny a neprokáže se dokladem uvedeným výše, nebude jim umožněn vstup do budovy a možnost vykonat návštěvu v prostorách budovy Domova.

Do 6.6.2021 zůstává v platnosti současný systém včetně objednaných návštěv (testuje se úterý, čtvrtek, pátek, sobota, neděle vždy v 9 a 14 hodin).

Každá návštěva vstupující do budovy musí vyplnit dotazník týkající se symptomů nemoci COVID-19.

Provoz bufetu od 1.6.2021

Pro provoz bufetu platí následující pravidla:

V Uhlířských Janovicích dne 31.5.2021

Copyright © 2014 Domov seniorů Uhlířské Janovice