Aktuality » Život v Domově seniorů Uhlířské janovice v době korona virové pandemie

Život v Domově seniorů Uhlířské janovice v době korona virové pandemie

Život v Domově seniorů Uhlířské Janovice v době korona virové pandemie

 

Vážení,

dovolte mi, abych Vás v této době informoval o aktuálním dění v našem domově, v době, kdy celosvětová korona virová pandemie a s ní spojená nařízení a preventivní opatření zasáhla všechny, klienty i zaměstnance. My, zaměstnanci na všech pozicích, jsme si vědomi dopadu všech bezpečnostních opatření na život našich klientů seniorů a chápeme, že tato opatření mohou způsobovat jejich nepohodu a rozladění. Naší povinností a hlavním zájmem je naše klienty i zaměstnance před nákazou ochránit. Našim úkolem je zvládnout tuto situaci profesionálně. Museli jsme některé činnosti na čas opustit a vytyčit si priority, kterými jsou zdraví a život našich klientů a zaměstnanců.

Ale život zde v domově běží dál, i když pomaleji a poklidněji. Klientům chybí návštěvy rodin. Prostřednictvím nově nakoupených a i darovaných tabletů kontaktujeme rodiny klientů a zprostředkováváme klientům s rodinou video hovory. V domově se zvýšil počet příchozí korespondence – přichází od rodin a přátel klientů dopisy, pohledy, přání. 

Individuálně dále probíhá fyzioterapie a aktivizace. Za klienty dochází na oddělení fyzioterapeutky, procvičují chůzi, cvičí s klienty. Je zachována i návštěva tělocvičny, našli jsme společně rytmus, jak se po dnech střídají klienti z jednotlivých pater – samozřejmě s dodržením všech hygienických opatření. Dále probíhá soutěž „Jedeme na Rujánu“, kdy klienti individuálně pomyslně na rotopedech zdolávají vytýčené trasy. Klienty tato fyzická aktivita moc baví, účastní se jí kolem 30 klientů. Půjčujeme klientům knihy a časopisy a   v rámci individuální aktivizace jim podle přání předčítáme. Dále procvičujeme kognitivní funkce, oblíbenou technikou je i technika vzpomínání – reminiscence. Doprovázíme klienty na procházky v areálu domova, přičemž edukujeme klienty k používání roušky. V nejbližších dnech bude opatření týkající se pohybu v rámci areálu částečně uvolněno.

Personál domova psychické rozpoložení klientů vnímá, v případě potřeby zprostředkováváme telefonický kontakt s psychologem, se kterým naše organizace pracuje soustavně mnoho let. V tomto nelehkém období je možný pouze kontakt telefonický, ale i o něj je zájem.

Od samotných klientů přijímáme zpětnou vazbu. Většina klientů přijímá tento stav jako nutný, cituji jednoho z mnoha klientů „ nedá se nic dělat, chybí mi sice přirozená volnost, ale jsem denně v kontaktu se synem, nic mi tady krom té volnosti pohybu nechybí, cítím se ale v bezpečí.“

Děkujeme klientům a rodinám za podporu a pochopení. Věříme, že s odpovědným a pozitivním přístupem a vytvářením poklidné atmosféry v domově vše zvládneme.

Tým zaměstnanců Domova seniorů Uhlířské Janovice

Copyright © 2014 Domov seniorů Uhlířské Janovice