Aktuality » Návrat k běžnému provozu

Návrat k běžnému provozu

Vážení přátelé,

těší mě, že Vám mohu oznámit, že se život v našem Domově od července vrací do stavu před vypuknutím pandemie nemoci Covid-19. Rád bych v této souvislosti krátce shrnul průběh pandemie u nás. Domov seniorů Uhlířské Janovice již v předstihu z preventivních důvodů uzavřel celý areál pro návštěvy, a to od 3. března. V podstatě od této doby jsme průběžně zaváděli ochranná opatření tak, abychom co nejvíce chránili naše klienty i zaměstnance. Zavedli jsme striktní preventivní opatření se snahou o co nejmenší kontakt mezi jednotlivými osobami, monitorovali jsme zdravotní stav zaměstnanců i klientů, prováděli jsme plošné testování zaměstnanců i klientů na nemoc Covid-19, úzce jsme spolupracovali s Krajskou hygienickou stanicí a zároveň jsme neustále vyhodnocovali míru rizika, které reálně hrozilo klientům i zaměstnancům.

V současné době mohu říci, že se nám vše daří zvládat – do této doby jsme v Domově nezaznamenali žádný případ výskytu nemoci Covid-19. Za tento stav patří poděkování všem zaměstnancům i klientům, kteří se řídili zavedenými opatřeními a respektovali je.

Pro všechny to byla nelehká doba, pro klienty, kteří se nemohli volně stýkat s rodinami, blízkými přáteli i pro zaměstnance, kteří vykonávali svou práci v jiných podmínkách a často se strachem z nákazy.

Vím, že ještě není vyhráno a onemocnění Covid-19 se může objevit i v našem Domově, proto k situaci i nadále přistupujeme s pokorou a věřím, že se nám společnými silami podaří ubránit před tímto onemocněním.

Dále bych touto cestou rád poděkoval i všem ostatním, kteří nám pomáhali s vybavením ochrannými osobními pomůckami v začátcích epidemie. Částečně poděkování bylo uveřejněno v příspěvku 3. dubna, zde doplňuji další, jejichž pomoci si velmi vážíme: Základní škola Církvice, paní Dana Mülerová, Táňa Zikmundová, Alena Dlouhá, Martina Štědrová, Monika Pospíšilová, Andrea Daňková, Jitka Barešová, paní Klomínková, Ing. Jan Štěpnička, pan Jirovský, Věznice Vinařice, pan Petr Šich, rodina Fenových. Rovněž bych chtěl poděkovat společnostem Energetický a průmyslový holding, a.s., O2 Czech Republic a.s., Dukane IAS, s.r.o., Středočeské inovační centrum, Nadace Charty 77, Rytmus Benešov, SOPO Modletice, které nám darovali ochranné pomůcky a další věcné dary.

Dovolte mi, abych Vám popřál klidné dny a pevné zdraví.

Ing. Václav Váňa, MPA, ředitel Domova seniorů Uhlířské Janovice

Copyright © 2014 Domov seniorů Uhlířské Janovice