O nás » Poskytované služby

Poskytované služby

V současné době poskytuje Domov seniorů Uhlířské Janovice následující služby:

Domov pro seniory

REGISTRACE

Služba domov pro seniory (identifikátor 9446973) s kapacitou služby 60 lůžek, byla rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje registrována v Registru poskytovatelů sociálních služeb dne 1. 1. 2007.

POSLÁNÍ DOMOVA PRO SENIORY

Posláním domova pro seniory je poskytnout podporu, pomoc nebo péči osobám, které nemohou trvale žít ve svém přirozeném sociálním prostředí, a to ani s pomocí rodiny, pečovatelské služby, ani jinými službami sociální péče. 

CÍLOVÁ SKUPINA – komu jsou naše služby určeny

Domov pro seniory je zaměřen na poskytování služeb pro seniory

Poskytovatel se zavazuje poskytovat klientovi ubytování, stravování a úkony péče, a to 24 h denně.

PRINCIPY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

 1. Ochrana práv osob – ochrana práv klientů dle Listiny základních práv a svobod.
 2. Individuální přístup – individuální přístup ke každému klientovi a jeho potřebám, podpora maximálně možné míry soběstačnosti klienta.
 3. Lidská důstojnost – zachování lidské důstojnosti a rovného přístupu ke všem klientům, respekt vlastní vůle klienta a úcta k jeho osobnosti v jakékoli situaci.
 4. Vzájemná spolupráce – spolupráce pracovníků domova s klientem, a jeho blízkými osobami. Spolupráce s dalšími institucemi.

 
CÍLE SLUŽBY

 1. Bezpečné a klidné bydlení
 2. Podpora v oblastech životních potřeb
 3. Zajištění důstojného života
 4. Udržení kontaktů s blízkými osobami, vrstevníky a veřejností

 
POSKYTOVANÉ SLUŽBY V DOMOVĚ PRO SENIORY:

 1. Ubytování a stravování: ubytování v jednolůžkových, dvoulůžkových nebo třílůžkových pokojích, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení prádla. Strava je poskytována odpovídající věku a dle zásad racionální výživy v rozsahu 3 jídel denně. Nabízíme tři druhy diet - racionální, diabetickou a šetřící.
 2. Podpora a pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a péče o zdraví: ošetřovatelská péče, zdravotní péče, sociální poradenství.
 3. Podpora při zařizování běžných záležitostí: zajišťování nákupů, doprovod na úřady a jiné instituce, zprostředkování přístupu k informacím a poradenské činnosti.
 4. Nabídka aktivizačních činností: organizování výletů, zájezdy na výstavy, besedy,  divadelní, hudební a jiná představení. Více informací zde.
 5. Fakultativní činnosti: zajištění služeb kadeřníka, masérky, pedikérky, kosmetiky, zajištění nákupu drobného zboží, doprovod na úřady.

 
V případě zájmu kontaktujte vedoucí sociálního úseku Mgr. Hanu Bílou na tel.: 311 444 245 nebo na mailu: hbila@domovjanovice.cz

Domov se zvláštním režimem

REGISTRACE SLUŽBY

Poskytovaná služba domov se zvláštním režimem  (identifikátor 8111226)  s kapacitou 94 lůžek, byla rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje registrována v Registru poskytovatelů sociálních služeb dne 1.1.2013.

POSLÁNÍ DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Posláním domova se zvláštním režimem je poskytnout podporu, pomoc nebo péči osobám, které nemohou trvale žít ve svém přirozeném sociálním prostředí, a to ani s pomocí rodiny, pečovatelské služby, ani jinými službami sociální péče. 

CÍLOVÁ SKUPINA – komu jsou naše služby určeny

Domov se zvláštním režimem je zaměřen na poskytování služeb pro seniory

Poskytovatel se zavazuje poskytovat klientovi ubytování, stravování a úkony péče, a to 24 h denně.

PRINCIPY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

 1. Ochrana práv osob – ochrana práv klientů dle Listiny základních práv a svobod.
 2. Individuální přístup – individuální přístup ke každému klientovi a jeho potřebám, podpora maximálně možné míry soběstačnosti klienta.
 3. Lidská důstojnost – zachování lidské důstojnosti a rovného přístupu ke všem klientům, respekt vlastní vůle klienta a úcta k jeho osobnosti v jakékoli situaci.

Vzájemná spolupráce – spolupráce pracovníků domova s klientem, a jeho blízkými osobami. Spolupráce s dalšími institucemi.
 
CÍLE SLUŽBY

 1. Bezpečné a klidné bydlení
 2. Podpora v oblastech životních potřeb
 3. Zajištění důstojného života
 4. Udržení kontaktů s blízkými osobami, vrstevníky a veřejností

 
POSKYTOVANÉ SLUŽBY V DOMOVĚ PRO SENIORY:

 1. Ubytování a stravování: ubytování v jednolůžkových, dvoulůžkových nebo třílůžkových pokojích, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení prádla. Strava je poskytována odpovídající věku a dle zásad racionální výživy v rozsahu 3 jídel denně. Nabízíme tři druhy diet - racionální, diabetickou a šetřící.
 2. Podpora a pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a péče o zdraví: ošetřovatelská péče, zdravotní péče, sociální poradenství.
 3. Podpora při zařizování běžných záležitostí: zajišťování nákupů, doprovod na úřady a jiné instituce, zprostředkování přístupu k informacím a poradenské činnosti.
 4. Nabídka aktivizačních činností: organizování výletů, zájezdy na výstavy, besedy,  divadelní, hudební a jiná představení. Více informací zde.
 5. Fakultativní činnosti: zajištění služeb kadeřníka, masérky, pedikérky, kosmetiky, zajištění nákupu drobného zboží, doprovod na úřady.

 
V případě zájmu kontaktujte vedoucí sociálního úseku Mgr. Hanu Bílou na tel.: 311 444 245 nebo na mailu: hbila@domovjanovice.cz

 

Copyright © 2014 Domov seniorů Uhlířské Janovice