O nás » Poskytované služby

Poskytované služby

V současné době poskytuje Domov seniorů Uhlířské Janovice následující služby:

Domov pro seniory

POSLÁNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY: Posláním Domova pro seniory je poskytnout podporu, pomoc nebo péči osobám, které nemohou trvale žít ve svém přirozeném sociálním prostředí, a to ani s pomocí rodiny, pečovatelské služby, ani jinými službami sociální péče. 

CÍL SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY:

1. Bezepčné a kliedné bydlení

2. Podpora v oblastech životních potřeb

3. Zajištění důstojného života

4. Udržení kontaktů s blízkými osobami, vrstevníky a veřejností

POSKYTOVANÉ SLUŽBY V RÁMCI SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY:

V případě zájmu kontaktujte vedoucí sociálního úseku Mgr. Hanu Bílou na tel.: 311 444 245 nebo na mailu: hbila@domovjanovice.cz

CÍLOVÁ SKUPINA:

Domov pro seniory je zaměřen na poskytování služeb pro seniory

Poskytovatel se zavazuje poskytovat klientovi ubytování, stravování a úkony péče, a to 24 h denně.

PRINCIPY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY:

  1. Ochrana práv osob – ochrana práv klientů dle Listiny základních práv a svobod.
  2. Individuální přístup – individuální přístup ke každému klientovi a jeho potřebám, podpora maximálně možné míry soběstačnosti klienta.
  3. Lidská důstojnost – zachování lidské důstojnosti a rovného přístupu ke všem klientům, respekt vlastní vůle klienta a úcta k jeho osobnosti v jakékoli situaci.
  4. Vzájemná spolupráce – spolupráce pracovníků domova s klientem, a jeho blízkými osobami. Spolupráce s dalšími institucemi.

REGISTRACE:

Služba domov pro seniory (identifikátor 9446973) byla rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje registrována v registru poskytovatelů sociálních služeb dne 1.1.2007.

Domov se zvláštním režimem

POSLÁNÍ DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM: Posláním Domova se zvláštním režimem je poskytnout podporu, pomoc nebo péči osobám, které nemohou trvale žít ve svém přirozeném sociálním prostředí, a to ani s pomocí rodiny, pečovatelské služby, ani jinými službami sociální péče. 

CÍLE DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM:

1.  Bezpečné a klidné bydlení

2.  Podpora v oblastech životních potřeb

3.  Zajištění důstojného života

4.  Udržení kontaktů s blízkými osobami, vrstevníky a veřejností

POSKYTOVANÉ SLUŽBY DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM:

Ubytování a stravování: ubytování v jednolůžkových, dvoulůžkových nebo třílůžkových pokojích, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení prádla. Strava je poskytována odpovídající věku a dle zásad racionální výživy v rozsahu 3 jídel denně. Nabízíme tři druhy diet - racionální, diabetickou a šetřící.

Podpora a pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a péče o zdraví: ošetřovatelská péče, zdravotní péče, sociální poradenství.

Podpora při zařizování běžných záležitostí: zajišťování nákupů, doprovod na úřady a jiné instituce, zprostředkování přístupu k informacím a poradenské činnosti.

Nabídka aktivizačních činností: organizování výletů, zájezdy na výstavy, besedy,  divadelní, hudební a jiná představení. Více informací zde.

Fakultativní činnosti: zajištění služeb kadeřníka, masérky, pedikérky, kosmetiky, zajištění nákupu drobného zboží, doprovod na úřady.

 

V případě zájmu kontaktujte vedoucí sociálního úseku Mgr. Hanu Bílou na tel.: 311 444 245 nebo na mailu: hbila@domovjanovice.cz

CÍLOVÁ SKUPINA - KOMU JSOU NAŠE SLUŽBY URČENY:

Domov se zvláštním režimem je zaměřen na poskytování služeb pro seniory

Poskytovatel se zavazuje poskytovat klientovi ubytování, stravování a úkony péče, a to 24 h denně.

REGISTRACE SLUŽBY:

Poskytovaná služba domov se zvláštním režimem (identifikátor 8111226) s kapacitou 94 lůžek byla rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje registrována v registru poskytovatelů sociálních služeb dne 1.1.2013.

 

Copyright © 2014 Domov seniorů Uhlířské Janovice