Stravování pro veřejnost  bude od 1.10.2020 uzavřeno.

 

Stravování pro veřejnost

Od ledna 2019 nabízí Domov seniorů Uhlířské Janovice možnost odběru poledního menu pro širokou veřejnost.

Polední menu pro veřejnost se skládá z polévky, hlavního jídla, případně ovoce, dezert nebo salát.

Skladba poledního menu odpovídá všem zásadám zdravé výživy. Celkový jídelníček je sestavován s ohledem na různorodost, pestrost a kvalitu podávané stravy. Naše strava je vařena pouze z čerstvých potravin, nepoužíváme polotovary.

Na sestavení jídelníčku se podílí nutriční terapeutka, vedoucí stravovacího provozu a kuchaři.

Cena poledního menu pro veřejnost:

- konzumace v Domově:             81,00 Kč

- odnos menu s sebou:               85,00 Kč

Objednávka stravy

Na webových stránkách www.domovjanovice.cz/stravování budou vždy do konce předcházejícího měsíce zveřejněny týdenní jídelní lístky. Ve většině případů je možnost výběru ze dvou variant.

Objednání stravy je možné učinit osobně na recepci Domova seniorů Uhlířské Janovice vždy na týden dopředu. Objednávky lze učinit nejpozději do čtvrtka, a to na nadcházející týden. Lze objednávat na celý týden nebo i jednotlivé dny. Pracovnicím recepce externí strávník předloží učiněný výběr (zakroužkováním, zaškrtnutím) příslušných variant objednávané stravy. Zde strávník objednanou stravu zároveň i uhradí a obdrží příjmový pokladní doklad a potvrzený jídelní lístek s výběrem.

Výběr ze dvou variant není možný v níže uvedených případech:

Výdej stravy

Polední menu je vydáváno v době od 10:00 do 11:00 nebo od 12:00 do 13:00 v jídelně Domova seniorů Uhlířské Janovice. Stravu může externí strávník sníst přímo v jídelně Domova seniorů nebo strava může být vydána do vlastních jídlonosičů.
 

Odhlášení stravy
Odhlášení objednané stravy je možné učinit telefonicky či emailem na níže uvedených kontaktech: paní Jaroslava Boháčová, tel. 311 444 264, email: jbohacova@domovjanovice.cz.
Odhlášení stravy je možné nejpozději do 10:00 hodin předcházejícího dne. Po této době není možné stravu odhlásit a objednaná strava musí být uhrazena.

Jídelní lístky

 

 

 

 

 

Copyright © 2014 Domov seniorů Uhlířské Janovice