Dokumenty » Veřejný závazek

Veřejný závazek

Veřejný závazek Domova seniorů Uhlířské Janovice upravuje poslání, principy a cíle poskytované služby a vymezuje okruh osob, kterým je služba určena.

Veřejný závazek by měl klientům pomoci orientovat se v tom, co jim sociální služba může a nemůže přinést a jaké jsou principy poskytování této služby.

Veřejný závazek Domova se zvláštním režimem:

 

DZR Cíle a způsoby poskytování sociální služby

 

 

 

Copyright © 2014 Domov seniorů Uhlířské Janovice